Client Services

TVC & SCOOP PRODUCTION

บริการผลิต TVC และ Scoop ให้กับลูกค้า โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต สามารถให้บริการได้อย่าง ครบวงจรทั้ง สถานที่ถ่ายทำ, นักแสดงและทีมงาน

EVENT

ให้บริการผลิต Event ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเอกชนและรัฐ ผนวกกับสื่อที่ทาง TV Thunder มีอยู่ซึ่งสามารถนำมาช่วย ประชาสัมพันธ์ Campaign ต่างๆ อย่างครบวงจร

COMMUNICATION PLAN

ความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เมื่อลูกค้าต้องการโฆษณาสินค้า หรือสื่อสารกิจกรรมต่างๆ เราสามารถสื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ