Dramas

2019

สงครามโลกสวย - Beauty War The Series

เสน่หาสตอรี่

สิงหะ นาคะ

วุ่นรักนักข่าว

หลวงตามหาชน

2018

Together With Me : The Next Chapte

สะใภ้กาฝาก

2017

Together With Me อกหักมารักกับผม

หลวงตามหาชน ตะลุยตลาด

สาทร ดอนเจดีย์