วางแผนการเงิน ด้วยหลักการ 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง

tvt SET investory วางแผนการเงิน

ความมั่งคั่ง ไม่ได้หมายความว่า “เราหาเงินได้มากเท่าไหร่” แต่อยู่ที่ “เราเก็บเงินได้มากเท่าไหร่”

คำพูดนี้ฟังดูน่าสนใจ แต่อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงหากเราไม่รู้จักวางแผนการเงินตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน เพราะนั่นหมายความว่า เราจะมีเวลาในการหาเงิน เก็บเงิน และบริหารเงินที่มากขึ้น หากเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

แถลงข่าวโครงการ Investory Mobile Exhibition on Schools

แนวคิดการบริหารการเงิน แบบ 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง เกิดขึ้นจากการที่บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” เดินสายให้ความรู้เรื่องการออมและการวางแผนการเงินให้กับเยาวชน 10 จังหวัด รวม 64 โรงเรียน เข้าถึงเยาวชนกว่า 200,000 คน

4 รู้สู่ความมั่งคั่ง

ณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีวี ธันเดอร์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน หรืออีกนัยหนึ่ง อาจจะมองว่าเป็นเกมสนุก ๆ สำหรับสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการเงินก็ได้ โดยจัดทำขึ้นในลักษณะ นิทรรศการเคลื่อนที่ที่จะทำให้เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเรียนรู้และทดลองปฏิบัติตามหลักการบริหารการเงิน 4 ข้อ ที่เรียกว่า “4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง” ได้แก่

  • รู้หา   
  • รู้เก็บ
  • รู้ใช้
  • รู้ขยายดอกผล

ซึ่งบริษัท ทีวี ธันเดอร์ นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการโทรทัศน์ ซีรีส์ เกมโชว์ และละครแล้ว ยังขยายธุรกิจครอบคลุมถึงการสื่อสารครบวงจรตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ รวมทั้งงานนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษด้วย

Total Page Visits: 1340 - Today Page Visits: 1