ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้คุณศิริพร รติรัตนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

โดยสิ่งของที่นำไปมอบให้ ประกอบด้วย

  • ข้าวสาร 10 กระสอบ
  • ไข่ไก่ 3,000 ฟอง
  • น้ำมันพืช 10 ลัง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19

Total Page Visits: 7259 - Today Page Visits: 6