วัน: 24 สิงหาคม 2020

Thunder TALK

แฟนคลับ: กลุ่มเป้าหมายที่จับต้องได้

ความสำเร็จของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หรือสร้างศิลปินดารานั้น ในปัจจุบัน เรามองกันที่การสร้าง Community ที่ชัดเจน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ แฟนคลับของศิลปิน ดาราและรายการนั่นเอง

Read More