วัน: 8 ตุลาคม 2020

โปรโมทสินค้า สื่อโทรทัศน์
Thunder TALK

โปรโมทสินค้าทางสื่อทีวี ด้วย Content Solution

สื่อโทรทัศน์ ยังคงเป็นช่องทางที่ทรงอิทธิพลสำหรับการโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพราะนอกจากจะนำเสนอผ่านโทรทัศน์แบบดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ช่องทางต่าง ๆ ได้อีกมาก

Read More