วัน: 23 พฤศจิกายน 2020

รางวัลช่อสะอาด 2563 ทีวี ธันเดอร์ tvt
Thunder NEWS

รางวัลช่อสะอาด 2563 ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ทีวี ธันเดอร์ รับรางวัลช่อสะอาดประจำปี 2563 รางวัลโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จากละคร หลวงตามหาชน ตอน ฉลามแกมโกง

Read More