ผลงาน

  • ซีรีย์ Manner of Death (WE TV) 
  • ซีรีส์ หน่าฮ่าน (Aisplay,ช่อง 3) 
  • ซีรีส์ Junkmail จดหมายที่ไม่ถูกเปิด (ช่อง Thai PBS)
  • MV "Friend" วง TELE X TELEXS 

ความสามารถพิเศษ

  • นักกีฬาแบดมินตัน / เดินแบบ ถ่ายแบบ / แสดงละคร

งานอดิเรก

  • ฟังเพลง / ประกอบโมเดล / เล่นกีฬา


การศึกษา :ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

PutterPT1

FOLLOWER