ร่วมงานกับเรา

 • Project Manager (รับสมัครด่วน)

  ลักษณะงาน :
  1. นัดหมายประชุมเพื่อดำเนินงานโครงการ
  2. จัดเตรียมเอกสารนำเสนองานโครงการ(TOR) ให้กับหัวหน้างาน เพื่อนำเสนอลูกค้า และหน่วยงานอี่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ลูกค้า SUPPLIER
  4. ประสานงานเรื่องการจัดทำสัญญา และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ PROJECT ที่รับผิดชอบ
  5. บันทึกสถานะโครงการ ข้อมูลค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
  6. บริหารงบประมาณค่าจ่ายในโครงการ
  7. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ :
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. มีประสบการณ์ตรงตำแหน่ง Project manager ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  5. มีความคิดสร้างสรรค์สามารถคิดรูปแบบวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์รายได้แปลกใหม่และน่าสนในตลอดเวลา
  6. สามารถทำงานภายเวลาที่จำกัดได้ดี อดทน และขยัน
  - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • Video Editor (TikTok) (รับสมัครด่วน)

  ลักษณะงาน :
  1. ผลิตคอนเทนต์ตั้งแต่การวางดราฟไอเดีย ถ่ายทำ อัดเสียง และตัดต่อวิดีโอลง TikTok
  2. ตัดต่อรูปภาพ/วีดีโอ และทำกราฟิกให้ดูน่าสนใจ
  3. กำกับดูแลและติดตามหลังการถ่ายทำ ควบคุมการตัดต่อ ดูภาพรวมเรื่องเพลงประกอบกับสีของภาพ และควบคุมคุณภาพของงานถ่ายทำ
  4. รวบรวมความต้องการโดยอิงจากแบรนด์และลักษณะของสินค้า วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ใช้ ออกแบบคลิปสั้นที่สร้างสรรค์
  5. สร้างสตอรี่เกี่ยวกับสินค้า ทำสคริปต์ ทำสตอรี่บอร์ด วางโครงเรื่อง ลำดับภาพในการผลิตสื่อคอนเทนต์
  6. มีแนวคิดใหม่ๆในการทำคอนเทนต์ รวบรวมโฆษณาคลิปสั้นอื่นๆ ในตลาด ติดตามและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบโฆษณาบนแพลตฟอร์มคลิปสั้นที่สำคัญและสินค้าต่างๆ
   
  คุณสมบัติ :
  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์หรือเข้าใจการถ่ายทำ TikTok จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Premiere Pro / adobe photoshop / illustrator ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความชื่นชอบในการถ่ายทำคลิปวิดีโอ TikTok
  5. คุ้นเคยกับการเล่นอินเตอร์เน็ต เข้าใจภาษาในโลกออนไลน์และแบรนด์ที่ได้รับความนิยม ติดตามประเด็นร้อนและความต้องการของผู้ใช้ สามารถเขียนสคริปต์วางแผนและวิเคราะห์ได้ดีเยี่ยม
  6. สามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ และวีดีโอได้เป็นอย่างดี
  7. กล้าแสดงออก พูดเก่ง เป็นคนคิดบวก เข้ากับคนง่าย สนุกสนาน
  8. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  ** พิจารณาใบสมัครที่มีผลงาน Portfolio เท่านั้น **
 • KOL Management (รับสมัครด่วน)

  ลักษณะงาน :
  1. จัดหา KOL Influencer ในทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม
  2. เก็บข้อมูลรายละเอียด KOL Influencer และจัดเก็บในฐานข้อมูล
  3. ประสานงานติดต่อ KOL Influencer ตามบรีฟที่ได้รับจากทีม
  4. จัดทำรายงานสรุปผล
   
  คุณสมบัติ :
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. เข้าใจรูปแบบการทำงาน KOL และการใช้งานโซเซียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ
  4. มีประสบการณ์การทำงาน KOL Influencer อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
  5. มนุษยสัมพันธ์ดี ระเอียดรอบคอบ
  6. มีทักษในการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
  - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail

ช่องทางการสมัคร :

ส่งใบสมัครมาที่ E-Mail : nattapong@tvthunder.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-5590022 ต่อ 129 (คุณณัฐพงศ์)