หลากเรื่องราว หลากความคิด กับชีวิตคน

ชื่อหนังสือ : หลากเรื่องราว หลากความคิด กับชีวิตคน

เดือนปีที่พิมพ์ : 2555

ซื้อสั่ง :

 

หนังสือหลากเรื่องราว หลากความคิด กับชีวิตคน เขียนตามข้อเท็จจริง ที่เห็นและวิเคราะห์ได้ ด้วยเหตุและผล ทุกประโยคเขียนจากใจ ทุกวลีเขียนด้วยใจรัก ในเชิงปรัชญา จะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่คิด หมายประดิษฐ์ถ้อยคำออกมาให้มีชีวิต