ชีวิต สัจจะ ปรัชญา

ชื่อหนังสือ : ชีวิต สัจจะ ปรัชญา

เดือนปีที่พิมพ์ : 2556

ซื้อสั่ง :

 

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ชีวิต ของผู้บุกเบิกวงการโทรทัศน์ของไทย ที่ได้รวบรวมเรื่องราวของชีวิตคนในแง่มุมต่างๆ เกิดเป็นข้อคิดดีๆ ทั้งทางโลกและทางธรรมในเชิงปรัชญา บางบทอาจทำให้ท่านสะดุดใจได้ข้อคิด เพื่อเปลี่ยนมุมมองของชีวิต การบันทึกความคิดของตัวเองให้ตกผลึกเป็นตัวหนังสือนี้ เดินทางมาถึงเล่มที่ 3 แล้วเพียงช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ฉะนั้นสำหรับผู้ที่ชอบอาหารความคิด หรือต้องการ "ฮาว ทู" ในการใช้ชีวิตไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง