เข็มไมล์ชีวิต

ชื่อหนังสือ : เข็มไมล์ชีวิต

เดือนปีที่พิมพ์ : 2557

ซื้อสั่ง :

 

ถ้าเราเอาเวลามาคิด ตลอดชีวิตการเดินทางคงนับไม่ถ้วนว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ และจะจบลงตรงไหน คงไม่มีใครตอบได้ เพราะไม่มีเข็มไมล์ชีวิตให้คิดคำนวณ ชีวิตหนึ่งเริ่มต้นเพื่อค้นหา อีกชีวิตหนึ่งเริ่มโรยราอ่อนล้า ชีวิตเหมือนตะวันส่องฟ้าเมื่อถึงเวลาก็ลาลับไปจากโลก