ภาพลวงตา

ชื่อหนังสือ : ภาพลวงตา

เดือนปีที่พิมพ์ : 2560

ซื้อสั่ง :

 

อย่าอยู่แค่มีลมหายใจอย่างเดียวไม่พอ ต้องอยู่อย่างมีความหมาย เข้าใจมนุษย์ถ้าสามารถบรรลุได้ด้วยตนเองจะเป็นบุญมหาศาล ต้นทุนทางจิตใจสำคัญกว่าสิ่งใด แม้จะมองไม่เห็นเป็นรูปธรรม