Studios

บริการให้เช่าสตูดิโอ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) มีบริการให้เช่าสตูดิโอทั้งหมด 5 สตูดิโอ ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆที่ได้มาตรฐาน และภายในสตูดิโอยังใช้วัสดุที่เก็บเสียงอย่างดีรองรับการทำงานด้าน Production ต่างๆ อาทิเช่น ถ่ายรายการโทรทัศน์, ถ่ายโฆษณา, ถ่ายภาพยนตร์, ถ่ายภาพนิ่งและบริการให้เช่าอุปกรณ์ จอ LED, Mobile Stage, อุปกรณ์ไฟ, เครน, ดอลลี่ ฯลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้าน Production

TVT Studio 1

Width : 24 Meter
Lenght : 18.50 Meter
Height : 8 meter

TVT Studio 2

Width : 8.50 Meter
Lenght : 12.50 Meter
Height : 4.50 meter

ที่อยู่ : 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 02559-0022 ต่อ 233 และคุณจัน 088-9542242, Fax. 02-559-3609, Email. nakajan@tvthunder.co.th

มีบริการให้เช่าสตูดิโอทั้งหมด 3 สตูดิโอ ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ได้มาตรฐาน
และห่างจากสนามบินแห่งชาติ สุวรรณภูมิ เพียงแค่ 15 นาที และภายในสตูดิโอยังใช้วัสดุที่เก็บเสียงอย่างดี รองรับการทำงานด้าน Production ต่างๆ อาทิเช่น ถ่ายรายการโทรทัศน์,
ถ่ายโฆษณา, ถ่ายภาพยนตร์, จัดกิจกรรม, ถ่ายภาพนิ่ง และบริการให้เช่าอุปกรณ์ จอ LED, Mobile Stage, อุปกรณ์ไฟ, เครน, ดอลลี่ ฯลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้าน Production

TVT Greenpark Studio 1

Width : 24 Meter
Lenght : 32 Meter
Height : 12 meter

TVT Greenpark Studio 2

Width : 32 Meter
Lenght : 32 Meter
Height : 12 meter

TVT Greenpark Studio 3

Width : 32 Meter
Lenght : 40 Meter
Height : 12 meter

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
Tel. 02559-0022 ต่อ 233 และคุณจัน 088-9542242, Fax. 02-559-3609, Email. nakajan@tvthunder.co.th