TV Programs

|

ใครเบอร์หนึ่ง

รายการ : ใครเบอร์หนึ่ง

ออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 10.30 – 10.55 น.

ช่อง : 3 HD หมายเลข 33

Facebook : https://www.facebook.com/WhoIsNo1TH/

 

ใครเบอร์หนึ่ง” Who is No. 1 การแข่งขันระหว่างพ่อบ้านแม่บ้านรุ่นใหม่ ชิงความเป็นสุดยอดตัวจริงของบ้าน นำความสามารถของผู้ชายและผู้หญิงมาท้าทายกัน โดยสอดแทรกความรู้เทคนิคการดูแลบ้านจากผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นเกมโชว์ของครอบครัวอีกรายการหนึ่ง